Ry Biograf
Filmforestillinger, filmarrangementer og foredrag Billetter på tlf. 86 89 26 96 Telefonen er åben fra 45 min. før hver forestilling